.

נספח לטופס הרישום לטיולים 

או כל פעילות אחרת, במסגרת 'לגעת בהודו', בתקופה שיש בה אפשרות לקורונה – COVID-19, נספחיו,

או כל עניין בריאותי אחר, מאוקטובר 2021 והלאה:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

מטיילים / נוסעים נכבדים,

 אנחנו בתקופה בה עקב הקורונה Covid-19, העולם נוהג שונה ממה שידענו בעבר. הוראות משתנות לפתע, ארצות משתנות לירוקות/כתומות/אדומות.

תו ירוק משתנה. הכרזות משתנות של ממשלת ישראל כמדינת היציאה לטיול, מול הכרזות משתנות של ממשלות הודו, נפאל, סרילנקה, האיים המולדיבים, בהוטאן ומדינות נוספות, כיעדי הטיול שמקבלות את התיירים, או שאנו כתיירים עוברים דרכן.

התנהגות משתנה ולא צפויה של חברות התעופה (כולל ביטול טיסות ברגע האחרון).

העולם נוהג שונה ומשונה ממה שהכרנו לפני תקופת הקורונה, וכולנו חייבים להבין זאת ולנהוג בהתאם.

 זו תקופה שונה ומיוחדת וכל אדם המתכנן ויוצא לטיול בתקופה זו, חייב לקחת בחשבון את כל האפשרויות שעלולות לקרות בדרכו. אם הטיול ישתנה / ידחה / יתבטל, 'לגעת בהודו' תעשה מאמץ לגלם את ההחזר המגיע למטייל. עדיין, על המטייל יהיה לשאת בהוצאות השינויים שלא יוחזרו ולקבל זאת בהבנה.

 

 כל הרשום בנספח זה, תופס כמו הרשום בטופס הרישום עצמו.

** הנספח רשום בלשון זכר יחיד ומתכוון לכולם, זכר, נקבה ורבים כאחד. 

  • מקרה של חובת בידוד עם הנחיתה ביעד הטיול, או בישראל לאחר החזרה לארץ, אינה מהווה סיבה לביטול הטיול, או הקלה בדמי הביטול.
  • חובה על כל מטייל לרכוש ביטוח נוסעים, לפחות 90 יום לפני מועד היציאה לטיול, המכסה בצורה מיטבית, גם את האפשרויות להוצאות והפסד כספי הרשומות כאן:
  • לפני היציאה לטיול ובזמן היציאה לטיול: הוצאות כספיות ודמי ביטול, במקרה של שינוי / או ביטול הטיול, הנובעות מכוח עליון, כדוגמת הוראות משתנות שמגיעות ממערכות שונות, כמו מחברות התעופה, מארץ המוצא, ארץ יעד הטיול, או ארץ המעבר, חלות על המטייל.
  • לפני היציאה לטיול ובזמן היציאה לטיול: על המטייל לשאת בהוצאות ובדמי הביטול, עכב ביטול / או שינוי בטיול, הנובעים ממחלה, או מתוצאת בדיקה חיובית שהנו נשא מאומת/ או בעל חובת בידוד/או מכל סיבה אחרת, המטייל ו/או כל אדם שיש לו עמו קשר המשפיע על ביטול או שינוי הטיול של המטייל, יישא בדמי הביטול ובכל ההוצאות הכספיות הכרוכות, כולל הוצאות הנובעות משינוי במועד הטיסה ושינויים בשרותי הקרקע.
  • בזמן הטיול: במקרה של הפסקת טיול של מטייל / או שינוי בהשתתפותו של המטייל בתכנית הטיול, עקב תשובת בדיקה חיובית לוירוס / או חיובי כנשא של וירוס / או חובת בידוד מכל סיבה שהיא, למטייל בודד / או לחלק מהקבוצה / או לכל הקבוצה, כל ההוצאות הכרוכות בכך והפסד דמי הביטול, חלות על המטייל
  • לאחר החזרה מהטיול: כל החזר כספי של 'לגעת בהודו' (דורון בן חיים) למטייל, הנוגע לכספים ששילם המטייל ל'לגעת בהודו', יהיו לאחר הפחתת דמי הביטול החלים על המטייל. גובה ההחזר ומועד ההחזר יהיו לאחר קבלת ההחזר הרלוונטי לאותו מטייל, מספקי השטח ומחברות התעופה, ומותאם לגובה ההחזר שהתקבל.
  • לקראת היציאה לטיול, לאחר הנחיתה בארץ היעד בתחילת הטיול, במשך הטיול ולקראת סיום טיול, יתכן שהמטייל יחויב בבדיקות קורונה, כולל לקראת הטיסה חזרה לארץ. עלות בדיקת הקורונה, בארץ המוצא וביעדי הטיול, על חשבון המטייל.
  • באם מטייל יתגלה כחיובי בבדיקת קורונה / או היה ליד מטייל כזה, ובמידה שחברת התעופה תסרב להטיסו והמטייל יאלץ להישאר בבידוד ו/או להחלים בארץ הטיול, ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על המטייל.
  • יש לשים לב, שלגעת בהודו וחברות הביטוח אינן נותנות פיצוי על אובדן הנאה של המטייל, חלקי או מלא. חברות הביטוח נושאות בהחזר תשלום כספי, עבור כספים ממשיים שהמטייל מוציא, על פי המוסכם בפוליסת ביטוח הנוסעים של המטייל, מול חברת הביטוח שלו.

בברכה לנסיעה בטוחה, מוצלחת ומהנה ובריאות שלמה ואיתנה לכולנו

 דורון בן חיים וצוות לגעת בהודו

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.